Foto+Video | “Dealul cu Lilieci”, o rezervație unică în județ

Rezervația naturală „Dealul cu Lilieci” a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și reprezintă o arie naturală în Dealul Săpocii, cu rol de protecție pentru specia floristică de liliac sălbatic (Syringa vulgaris).

Aria naturală cu o suprafață de 10,59 hectare se află în partea centrală a județului Buzău și cea vestică a satului Cernătești, la poalele munților Buzăului, în lunca dreaptă a văii Slănicului (afluent de stânga al râului Buzău), lângă drumul județean (DJ203K) ce leagă satul Săpoca de Vlădeni.

Până pe dealul de deasupra comunei Cernăteşti, trebuie să parcurgi un drum de pământ, de circa patru kilometri.
Traseul nu este foarte rău, marcajele nu lipsesc şi se poate merge cu orice categorie de autovehicul.
Eu v-aş recomanda să-l parcurgeţi pe jos, pentru a vă bucura de peisaje şi nu în ultimul rând de flora si fauna specifică zonei.

În arealul rezervației, alături de liliac mai sunt întâlnite specii arboricole de stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto); arbusti cu specii de: (scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniță (Carpinus orientalis), precum și specii ierboase de alior (Euphorbia cyparissias), măciuca ciobanului (Echinops ruthenicus), rușcuță de primăvară (Adonis vernalis L.), unghia găii (Artagalus glycyphyllos) sau cârcel (Ephedra distachya).

Conform oamenilor din popor, liliacul, supranumit şi “floarea memoriei”, trezeşte amintiri uitate, care pot fi retrăite în totalitate. De asemenea, în tradiţia populară este şi un simbol al atracţiei irezistibile, astfel că fetele care vor să se mărite trebuie să poarte floare de liliac, deoarece aceasta cheamă ursitul. Liliacul are şi proprietăţi antiinflamatorii, combate reumatismul şi tensiunea arterială.

3 thoughts on “Foto+Video | “Dealul cu Lilieci”, o rezervație unică în județ

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: