Istoria Schitului Negoiță, Sărata Monteoru

Localizare

Schitul Negoiță este localizat în stațiunea buzoiană Sărata Monteoru, iar ca punct de start puteți lua fostul restaurant “La Păducel”. Urmați drumul forestier și crucile marcate pe copaci, până când, la un moment dat, se lasă o potecă în dreapta. Treceți pârâul Sărata și parcurgeți traseul, marcat cu cruci de lemn, până într-o poiană.

Istoria Schitului Negoiță

Ruinele acestui schit, pe care tradiția îl atribuie unui călugăr Negoiță, sunt semnalate pentru prima dată de profesorul Bazil Iorgulescu în lucrarea “Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău“, la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Nicolae Stoicescu, în lipsa unor dovezi documentare, propunea identificarea „schitului lui Negoiță” din tradiție cu schitul dispărut Sărata, ce funcționa în prima jumătate a sec. al XVII-lea, pomenit într-un document din 25 august 1765.

Pornindu-se de la datele oferite de tradiţie, cercetările de teren şi un sondaj arheologic realizat în septembrie 2000 au confirmat localizarea schitului lui Negoiţă în aria satului Nenciuleşti, în vecinătatea localităţii numită în trecut Sărata, azi Sărata Monteoru (com. Merei), pe valea pârâului Sărata, pe dealul Muşcelul Sărăţii. Un document descoperit recent ne dă prima menţionare a schitului la 4 noiembrie 1682, când în hotărnicia moşiei Muşcelul Sărţii, partea lui Oprea Nenciulescu şi a altor moşneni, se dă ca punct de reper „mănăstirea lui Negoiţă”.  

Ctitorul schitului ar putea fi Negoiţă postelnic ot Sărata menţionat documentar în prima jumătate a secolului al XVII-lea (între 1619-1630) sau Negoiţă paharnic Sărăţeanu, fiul lui Stoichiţă spătar şi al Neacşei „Porumbiţa”, menţionat documentar în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

În jurul bisericii s-au găsit morminte de călugări, dar nu și urme de chilii.

Nu s-a găsit nici o urmă de chilii . Poate vor fi fost cu pereţii îngrădiţi din nuiele şi au dispărut fără urmă“, relata preotul Ion Neamu.

În urma cercetărilor amintite mai sus, nu foarte amănunțite, s-a scos în evidență existenţa unei clădiri de plan dreptunghiular, realizată din zidărie mixtă (piatră, cărămizi şi liant cu var de nisip), care s-a prăbuşit, probabil în urma unui puternic cutremur.

Fără a ajunge la o dezvoltare istorică impresionantă, mică aşezare dispărută, rămâne un mister pentru contemporani în principal, în ceea ce priveşte durata existenţei. Cu toata acestea, schitul lui Negoiţă dă mărturie despre urmele unei vieţi monahale în zona Sărata Monteoru.

Micuța bisericuță din lemn, care se află astăzi în pădure, a fost construită în trecutul nu foarte îndepărtat, dar are peste 20, 25 de ani, cu siguranță. Informații exacte nu am avut de unde să găsesc.

Dacă vreți să vă rugați în liniște sau să vă relaxați creierul, vă recomand să vizitați acest obiectiv. Liniștea din zonă, plus amplasamentul (într-o poiană verde), îi dă un farmec aparate, plus că se poate ajunge și destul de repede.

Surse – “SCHITURI ŞI MĂNĂSTIRI CTITORITE ÎN SECOLUL AL XVII-LEA LA CURBURACARPAŢILOR, ASTĂZI DISPĂRUTE – Vasile Lupu”, paulnegoita.ro .

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: